Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
ROK ZAŁOŻENIA 1988
Radzymin
Historia - wzloty i upadki
TPR  Konstytucji 3 Maja 15,  05-250 Radzymin, 
e-mail: tpr@rpinfo.pl  tel: 22 786 53 27 
 
:)
WYDARZENIA TOWARZYSTWO - Uroczystości
   RAZEM: 28    STRONA« | 1 | 2 | 3 | 4 | »  
KOLEJNA PUBLIKACJA TPR
06.10.2014
„ I serce mi mówi – dobrze się stało,
że się Oko Opatrzności tutaj zatrzymało”...SZCZĘŚĆ BOŻE OJCZYŹNIE MIŁEJ..
13.11.2013
czyli Wigilia Święta Niepodległości w Towarzystwie Przyjaciół Radzymina.

Tradycja jest siłą narodów.

Dzień dzisiejszy buduje to, co jutro już będzie przeszłością.

       Towarzystwo Przyjaciół Radzymina przez 25 lat istnienia nie raz udowodniło, że jest najlepszym krzewicielem patriotyzmu na terenie miasta. Wypracowaliśmy już to, co śmiało można nazwać tradycją. Do najwspanialszych naszych uroczystości należą obchody Święta Niepodległości. Od lat niezmiennie zawsze 10 listopada w wigilię tego narodowego Święta, wieczorem w Sali Koncertowej w Radzyminie członkowie TPR-u spotykają się z władzami samorządowymi, burmistrzem, przedstawicielami szkół i zakładów pracy, z młodzieżą i mieszkańcami miasta aby wspólnie świętować to najgodniejsze ze świąt, aby wspólnie wspominać bohaterów wydarzeń, które w 1918 roku doprowadziły do odzyskania niepodległości.

      Te obchody wpisały się już na stałe w kalendarz miasta. Mówi się o nich w rodzinach, w szkołach, w kościele i przy składaniu wieńców w dniu 11 listopada pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. 

     W ten wieczór Sala Koncertowa ,,pękała w szwach''. Frekwencja przerosła wszystkie dotychczasowe spotkania. Fotele, dostawione krzesełka i miejsca stojące były zajęte. Na widowni byli zaproszeni goście, młodzież Zespołu Szkół im E. Czartoryskiej wraz z rodzicami, mieszkańcy Radzymina i członkowie TPR-u.

     Na wstępie zebrani obejrzeli historyczny film ,,Drogi do Niepodległości''. Wyjątkowo poważny i uroczysty charakter podkreślała obecność sztandaru TPR i wspólne odśpiewanie hymnu narodowego przez licznie zgromadzoną publiczność i młodzież.

    Prezes TPR-u pan Jan Wnuk wygłosił piękną orację o Ojczyźnie, wspominając jaką rolę w dojściu do niepodległości odegrała nie tylko walka orężna ale także słowo literackie, obraz historyczny i pieśń patriotyczna.

    Właśnie tradycją stały się też piękne życzenia dla Polski, które pan prezes co rok składa i powtarzają je obecni: ,, Szczęść Boże Ojczyźnie miłej'' - te słowa naprawdę u licznych osób wywołują ,,dreszcz patriotyczny''.

      Pan prezes przekazał też panu staroście Konradowi Rytlowi tytuł honorowego członka TPR-u, którego w/w nie mógł odebrać podczas niedawno obchodzonych uroczystości 25-lecia istnienia TPR-u.

     Wraz z księdzem proboszczem Stanisławem Kuciem modliliśmy się też za wszystkich, którzy swe życie złożyli na ołtarzu ojczyzny. 

     Główną atrakcją dzisiejszego wieczoru był program artystyczny przygotowany w tym roku przez uczniów Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej pod kierunkiem pani Izabeli Fronczak i pani Moniki Sawickiej. Bardzo mocnym akcentem tego występu był taniec z biało-czerwonymi szarfami. Śliczne recytacje, wokal i scenografia w duchu epoki były duchową ucztą dla oczu i uszu. Dopełnieniem stał się biało-czerwony duet taneczny w wykonaniu gimnastyczek artystycznych.

    TPR przekazało na ręce pani dyrektor Małgorzaty Osieckiej-Chmielowskiej dyplom uznania dla szkoły za wspaniałą prezentacje. Pani dyrektor wczuwając się w oprawę scenograficzną widowiska też wystąpiła dostojnie w duchu epoki - dumna ze swoich wychowanków. Gratulujemy!

      Aby tradycji stało się zadość, dalszą częścią wieczoru było ,,niepodległościowo-patriotyczne karaoke'' przy świecach. Ojcem chrzestnym tego niezwykle trafnego określenia jest pan Michał Kamiński dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - współorganizator dzisiejszej uroczystości Naprawdę śpiewała cała sala. Teksty w sercu, w głowie, a dla potrzebujących nawet na ekranie. Profesjonalny akompaniament pana Marka Stachewicza - instruktora młodzieży Radzymińskiej Orkiestry Dętej i śpiew pod kierunkiem pani Hanny Grzegorek wypadł super.

       Wszystko to zdecydowało, że atmosfera wieczoru upłynęła w niemal rodzinnej atmosferze. Pieśni legionowe przez 95 lat przetrwały w naszej kulturze. Przekazywane młodym przez minione pokolenia trwają w sercach i umysłach i my mamy je przekazywać najmłodszym pokoleniom. Na to wspólne patriotyczne karaoke członkowie TPR-u czekają, cały rok, bo to jest naprawdę fajna sprawa. Pani Hanna Grzegorek każdego roku urozmaica wspólne śpiewanie, przekazując zebranej publiczności wiadomości o powstaniu  pieśni, o ich twórcach i okolicznościach powstania. Chociaż śpiewamy je niemal od dzieciństwa to zawsze pojawiają się tu jakieś ciekawostki. To legionowe śpiewanie jak co roku skończyło się toastem, a pieśń ,,więc pijmy zdrowie szwoleżerowie, niech troski znikną w rozbitym szkle..'' brzmiała tego wieczoru wyjątkowo mocno, uczuciowo i uroczyście.

      Dla wszystkich nieobecnych, którzy nie mogli tego dnia być z nami, o godzinie 22:00 - tego wieczoru stacja regionalna TVP Info Warszawa pokazała fragmenty naszej uroczystości.(http://www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-warszawy-i-mazowsza/wideo/10112013/12980237).

Dziękujemy gościom za przybycie,

dziękujemy uczniom za występy,
dziękujemy najbardziej tym,którzy wytrwali do końca i śpiewem uczcili Święto Narodowe.

Zapraszamy za rok!

Hanna Grzegorek
SREBRNA ROCZNICA.
22.10.2013
TPR – 25 lat w służbie swojemu miastu.
      W tym roku minęło 25 lat powołania do życia Towarzystwa Przyjaciół Radzymina. W sobotę 19 października 2013 r w Sali Koncertowej członkowie TPR świętowali swój jubileusz w gronie zaproszonych gości.

       Zaszczycili nas swą obecnością: p. Paweł Solis - Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego z z-cą    p. Martą Rajchert i radnymi, p. Zbigniew Piotrowski - Burmistrz MiG Radzymin, p. Marek Brodziak - Przewodniczący Rady MiG Radzymin z z-cą p.Teresą Jóśk i radnymi oraz p. Haliną Grzelak - sekretarz Urzędu MiG. Szczególnymi gośćmi byli proboszczowie obydwu parafii; ks. prałat Stanisław Kuć i ks. Krzysztof Ziółkowski oraz przedstawiciele Towarzystw Regionalnych z terenu powiatu wołomińskiego.                             W okolicznościowym przemówieniu p. Jan Wnuk prezes TPR - pełniący tę funkcję od 25 lat, podsumował nasz dorobek, przypomniał akcje i działania na rzecz miasta. Ślady tej działalności to: Droga Golgoty, pomnik ,,ciuchci’’, powstańczy krzyż i wiele innych wraz z ogromną akcją wydawniczą.
      Goście skierowali do członków Towarzystwa wiele życzeń i ciepłych słów. Byli pełni podziwu dla ich działalności, dla pięknej współpracy we własnym gronie i ze środowiskiem. Szczególne podziękowanie za podejmowanie wszelkich akcji na rzecz mieszkańców skierował do członków TPR p. Zbigniew Piotrowski i p. Marek Brodziak. Z ich rąk prezes TPR otrzymał w podarunku szablę z piękną dedykacją (Teraz może walczyć o wszystko co dla miasta i dla TPR-u najlepsze)

           Zarząd przyznał też status honorowego członka TPR naszemu sponsorowi p. Markowi Czeredysowi, p. Edwardowi Kowalskiemu i p. Konradowi Rytlowi. Dyplomy uznania za pracę w zarządzie TPR otrzymali: p. Elżbieta Bielec, p. Jolanta Chałupka, p. Grzegorz Koza, 25-letnia asysta pocztu sztandarowego TPR- p. Bogumiła Potęga, p. Zofia Siankowska i p.Henryk Strzemieczny oraz p. Aleksander Zagórski-przewodnik i organizator naszych wycieczek na Kresy.

       Kolega Witold Knecht i Magdalena Zagrajek otrzymali za swą pracę specjalne podziękowania od członków Towarzystwa.

      Szczególny dar TPR przekazało dla powstającego muzeum przy nowym kościele na Osiedlu Victoria, na ręce ks. Krzysztofa Ziółkowskiego proboszcza parafii pod wezwaniem Błogosławionego Jana Pawła II. Jest to zbiór 21 dużych, oprawionych fotogramów dokumentujących wizytę Ojca Św. w Radzyminie 13.06.1999r. Mamy nadzieję, że wraz z uroczystym Aktem Przekazania, będzie w przyszłości stanowił część zbiorów muzealnych.

     Członkowie TPR obdarowali swego prezesa ogromnym, pięknym koszem kwiatów i pamiątkowym grawertonem z podziękowaniem za wspólne lata pracy.

      Śliczną oprawę artystyczną tego jubileuszu stanowił barwny chór Zespołu Szkół w Słupnie, który swymi występami już wielokrotnie uświetniał nasze uroczystości. Urocza młodzież, doskonale przygotowana przez p. Marzannę Getkę i p. Ewę Nowakowską, zachwyciła widownię recytacją i śpiewem. Był to program wyjątkowy związany z Radzyminem. Poezja autorstwa p. J. Wożniak, J. Szczurowskiej i p. A Grzegorek. Gratulujemy p. dyr. Elżbiecie Bielec, członkini TPR, tak wspaniałego występu jej uczniów.

        Zespół Szkół w Słupnie, piękne życzenia na dalsze lata pracy, przekazał na ręce prezesa p. Jana Wnuka i p. Witolda Knechta. Pani Hanna Grzegorek od uczniów i opiekunów chóru otrzymała podziękowanie za 5-letnią współpracę i jako autorka tekstów piosenek wykonywanych w tym programie. Wielu radzyminiaków zna już ,,maleńką kropkę na mapie’’. Dziś w premierowym wykonaniu usłyszeliśmy ,, Czas na Radzymin’’w opracowaniu p. Ewy Nowakowskiej. Mamy nadzieję, że też spodoba się naszemu społeczeństwu.

   Niespodziankę-upominek przygotował dla wszystkich obecnych p. Władysław Dyniewicz -właściciel baru ,,Varsowia’’, który od wielu lat wspiera naszą działalność. Każdy otrzymał wraz z folderem TPR kalendarz na nowy rok 2014 z 12 portretami najbardziej zasłużonych radzyminiaków.

  W II części programu ,,RADZYMINIACY-RADZYMINIAKOM’’ gościliśmy artystów opery i operetki Europejskiej Promocji Sztuki Wokalnej Beaty Wardak. Cudne głosy, uroczy repertuar z nutą polskiego patriotyzmu oraz wspaniały kontakt z publicznością był wokalną ucztą dla wszystkich zebranych.

     Dziękujemy artystom. Dziękujemy gospodarzowi Sali Koncertowej p. Michałowi Kamińskiemu, dziękujemy gościom i prowadzącym program .

Zorganizowanie jubileuszu 25-lecia Towarzystwa Przyjaciół Radzymina było możliwe przy dofinansowaniu z budżetu MiG Radzymin za co serdecznie dziękujemy.

Choć głowy się srebrzą-działamy wśród Was

i chcemy byście byli z nami.

Więc życzcie nam jeszcze 25 lat

i cieszmy się tymi godami.

 

Hanna Grzegorek

Galeria zdjęć to dzieło p. Zbigniewa Pachulskiego.
150 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO.
27.01.2013
Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Radzymina w sobotę 26 stycznia odbyły się w Radzyminie uroczystośœci 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Rozpoczęły się o godzinie 11:00 spotkaniem w auli Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida, po czym nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej na frontonie budynku, poœświęconej Romanowi Żulińskiemu, członkowi Rządu Narodowego Romualda Traugutta.
Szczęść Boże Ojczyźnie miłej
16.11.2012
Hanna Grzegorek  
10 listopada. Wieczór. Pod Salą Koncertową w dawnym kinie ,,Czar'' urokliwa iluminacja. Narodowe biało-czerwone flagi wyglądają wyjątkowo uroczyście w migotliwych światłach zniczy. Dziś płoną one dla tych, którzy 94 lat temu zerwali Polsce kajdany niewoli.
Towarzystwo Przyjaciół Radzymina w 24-tym roku istnienia, po raz 24 organizowało ,, Radzymińską Galę Patriotyczną''. Przez okres niemal ćwierćwiecza oprawa uroczystości ma już tradycyjny obrzęd. Jak zwykle byli goście z ratusza, z powiatu, z dekanatu i po raz pierwszy delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Członków TPR spotkał wyjątkowy zaszczyt. Za swą działalność na rzecz AK-owców na terenie Radzymina, za utrwalenie ich chlubnej przeszłości, sztandar TPR został udekorowany złotą odznaką Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Za tych wszystkich, którzy na przestrzeni wieków dążyli do niepodległości, za bohaterów powstań narodowych, za obrońców Jasnej Góry i Westerplatte, za poległych z gałązką rozmarynu, za tych co zostali na nieludzkiej ziemi - obecni modlili się pięknymi słowami ,, Patriotycznej Radzymińskiej Litanii''. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk M. Pisarka w Radzyminie uświetnili uroczystość programem muzyczno - poetyckim ,,Wstań Polsko wstań'' za co otrzymali rzęsiste brawa. Na ręce pani dyr. E. Jeleń, TPR złożyło dyplom uznania za pracę na rzecz towarzystwa.
W wigilię Święta Niepodległości TPR dziękuje tym, którzy wyróżniają się pracą dla towarzystwa. Dyplomy uznania otrzymali: p. Michał Kamiński, który od kilku lat służy pomocą przy organizacji Gali Patriotycznej i uroczystości organizowanych na rzecz miasta przez TPR, państwo Barbara i Henryk Bogusławscy za pomoc przy wydawaniu publikacji Towarzystwa i p. Grażyna Garwolińska służąca pomocą w turystyce członków TPR.
Tradycją stał się nasz ,,śpiew narodowy''. Wyjątkowo sprzyjał temu półmrok udekorowanej sali. Tego wieczoru śpiewano pieśni legionowe. To było takie ,,patriotyczne karaoke''. Tekst z ekranu, akompaniament fortepianu p. Marzeny Getki. Śpiewy splatała opowieść p. Anny Grzegorek o pieśniach legionowych. Większość z obecnych po raz pierwszy usłyszała w jakich okolicznościach te pieśni powstawały.
Uroczystość zakończono toastem za Ojczyznę wzniesionym przez prezesa Towarzystwa Przyjaciół Radzymina p. Jana Wnuka i ułańską pieśnią biesiadną ,,Więc pijmy wino szwoleżerowie''.

Ojczyźnie życzymy dalszych lat przebytych w pokoju i radości obywateli.
Szczęść Boże Ojczyźnie miłej!

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE.
01.10.2012
   Towarzystwo Przyjaciół Radzymina jest orędownikiem wszystkich imprez patriotycznych na terenie miasta. Wrzesień niesie wiele okazji do przypomnieniu młodemu pokoleniu czym jest patriotyzm. Takie rocznicowe daty jak: 1. IX - wybuch II wojny światowej, 17. IX - napaść sowietów na Polskę i 27. IX - powstanie Polskiego Państwa Podziemnego, powinien znać każdy Polak.

    TPR w programie swej działalności ma opiekę i patronat nad Radzymińskim Kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Prezes TPR Jan Wnuk oraz Jerzy Berta i Mirosław Jusiński są nawet nadzwyczajnymi członkami tego koła. Z tej racji jesteśmy szczególnie zobowiązani do działania na rzecz nielicznych, cichych bohaterów II wojny światowej i zachowania pamięci o tych, którzy odeszli na wieczną Bożą Służbę. W tym roku pożegnaliśmy na zawsze p. Zdzisława Przybysza - żołnierza AK i zesłańca syberyjskiego oraz p. Jana Konopkę- leśnika z partyzanckich oddziałów. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.

     Piękna pogoda jak co roku w sobotę 29 września zgromadziła na Cmentarzu Poległych w Radzyminie mieszkańców miasta i gości. Przybyli na zaproszenie TPR i miejscowego koła AK na uroczystość Święta Państwa Podziemnego. Tegoroczna uroczystość odbyła się w wyjątkowo złotej, jesiennej scenerii i wyjątkowo licznym audytorium młodzieży, seniorów i władz miasta, za co wszystkim gorąco dziękujemy. Wśród zgromadzonych mieszkańców miło było nam widzieć p. Burmistrza Zbigniewa Piotrowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy p. Marka Brodziaka, p. Teresę Jóśk oraz prezesa Klubu Seniora p. Janusza Rasińskiego. Splendoru i majestatu uroczystości dodawała obecność kilkunastu pocztów sztandarowych, wśród których wzruszenie wzbudzał podwójny poczet radzymińskich AK-owców. Pobielone szronem czasu skroniepp. Jana Wojciechowskiego, Ryszarda Zacheja i Zygmunta Zielińskiego majestatycznie wyglądały przy młodzieży Gimnazjum nr 1, która od 2 lat sprawuje honorową pieczę nad tym sztandarem wraz nauczycielem historii Władysławem Kolatorskim. Nasi AK-owcy przez cały czas trwania uroczystości nie skorzystali z uprzywilejowanych miejsc siedzących. Oni są do końca dzielni i wytrwali. Honorowymi gośćmi uroczystości byli AK-owcy przybyli specjalnie do Radzymina na tę uroczystość: Prezes p. Henryk Muszyński w asyście trzech członków zarządu Okręgu W-wa Wschód Światowego Związku Żołnierzy AK. Są oni z nami zawsze na tego rodzaju uroczystościach . Zachwyca ich atmosfera szacunku, jaką członkowie TPR i władze miasta okazują uczestnikom walk o wolność, jak dbają o ukazywanie niefałszowanej historii, jak pielęgnują tradycję. Prezes Jan Wnuk mówił o okolicznościach powstania Państwa Podziemnego i tragicznej młodości wojennej dzisiejszych bohaterów. Burmistrz Zbigniew Piotrowski w pięknych słowach wyraził im podziękowanie za odwagę i męstwo, za mądre podjęte życiowe decyzje, które owocują do dziś. Młodzieży podziękował za liczne przybycie na cmentarz, członkom TPR za pamięć i cykliczne organizowanie tego patriotycznego spotkania pokoleń. Prezes H. Muszyński swoje słowa skierował głównie do młodzieży, aby przez szacunek dla przeszłości właściwie budować przyszłość.

   Krótki program artystyczny zaprezentowali najmłodsi uczniowie Zespołu Szkół w Załubicach, którego patronem jest Armia Krajowa. W czasie uroczystości nie zabrakło modlitwy na tym miejscu, gdzie wiecznym snem spoczywają bohaterowie walk za Ojczyznę z 1920 i 1939 roku. Modliliśmy się słowami wzruszającej patriotycznej litanii TPR do Matki Boskiej, którą autorka Hanna Grzegorek osobiście odczytała jako votum dziękczynne za opiekę nad wszystkimi, którzy przez lata Bronili Ojczyzny. Cieszymy się, że wśród nas w Radzyminie żyją jeszcze uczestnicy tragicznych wojennych dni. Są żywą pamięcią tamtych lat. Pozostali wierni ideałom, na które przysięgali w obliczu Boga i które przyświecają im do dziś.

   Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK odznaczył prezesa TPR Jana Wnuka honorową odznaką za trud, pracę i wieloletnią działalność na rzecz Radzymińskiego Koła AK. Po oficjalnej uroczystości AK-owcy spotkali się w siedzibie TPR z jego zarządem, naszymi radnymi i gośćmi. Ich wzruszające słowa pod adresem organizatorów były wyrazami największego uznania i podziękowaniem za wspólnie przeżyte chwile. Są potwierdzeniem, że taka działalność jest bardzo potrzebna i ma sens.

   Dziękujemy dyrektorom szkół za liczny udział młodzieży w tej żywej lekcji historii. Zachęcamy do korzystania z bezpośredniego przekazu o wojennych latach z ust ludzi, którzy to przeżyli. Dziękujemy członkom naszego Klubu Seniora za udział w naszej uroczystości, bo oni właśnie sami takie fakty wojenne znają lub bezpośrednio od swoich najbliższych.

Całą uroczystość prowadził p. Jerzy Berta nadzwyczajny członek Światowego Związku Żołnierzy AK, a zarazem pedagog, który do końca potraktował tę uroczystość jak lekcję patriotyzmu i wychowania obywatelskiego. Jego słowa na pewno zapadły młodzieży w serce.

Hanna Grzegorek
Towarzystwo Przyjaciół Radzymina w pełnej gali patriotycznego wieczoru.
14.11.2011
Hanna Grzegorek  
11.11.2011 r. - magiczny układ cyfr i magiczna wigilia patriotycznego wieczoru w Koncertowej Sali w Radzyminie. Zaproszeni goście stawili się w komplecie. Przy pełnej sali Towarzystwa Przyjaciół Radzymina świętowało 93 rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski.
Nasze Towarzystwo ma już 23 lata – jest 70 lat młodsze niż Niepodległe Państwo Polskie.
To święto właściwie obchodzimy od początku, bo działamy od 1988 roku, a dopiero w roku 1989 po zmianie ustroju Sejm Rzeczypospolitej Polskiej znów uznał to święto, które po raz ostatni oficjalnie w naszej ojczyźnie obchodzono w 1938 roku. My w początkowym okresie świętowaliśmy je w dawnym domu Kultury na ul. Komunalnej, później w sali konferencyjnej ROKiS-u. Od 3 lat jesteśmy goszczeni w Sali Koncertowej im. Fryderyka Chopina w Radzyminie. To najbardziej godne miejsce w naszym mieście dla takiego galowego spotkania.
To był naprawdę wyjątkowy wieczór. Specjalnie przygotowana dekoracja z elementami narodowymi, sceneria z wykorzystaniem efektów akustyczno-optycznych. Za to szczególnie dziękujemy pracownikowi Miejskiej Biblioteki Publicznej panu Michałowi Kamińskiemu.
W obecności władz miejskich i samorządowych, księdza proboszcza Stanisława Kucia, dyrektorów szkół, goście obejrzeli film „Polskie drogi do niepodległości”, gdzie wyraźnie zaznaczono jak ważną rolę w tych wydarzeniach historycznych odegrał Radzymin.
Tego wieczoru słowa polskiego hymnu brzmiały bardzo uroczyście. Wprowadzono sztandar TPR, który towarzyszy wszystkim narodowym uroczystościom w pięknej oprawie pocztu w radzymińskich strojach ludowych.
Warto wspomnieć, że w tym roku sztandar TPR przebył bardzo długą drogę przez 5 państw i uczestniczył w sierpniowych uroczystościach w Katyniu i Smoleńsku. Jest prawdopodobnie nielicznym z naszej ziemi, któremu to się udało.
Uroczystość rozpoczęliśmy „Pieśnią Przyjaciół Radzymina”. Ta nasza pieśń zdobywa coraz większą popularność w radzymińskim środowisku z czego jesteśmy niezmiernie dumni.
Ważnym punktem tego wieczoru było prapremierowe wykonanie „Radzymińskiej litanii patriotycznej Towarzystwa Przyjaciół Radzymina” autorstwa Hanny Grzegorek – autorki pieśni TPR. W półmroku sali „Matko Łaski Bożej – wciąż módl się za nami” brzmiało niemal mistycznie. Ściskające krtań słowa i ogromne wzruszenie towarzyszyło wszystkim zebranym. Słowami tej litanii uhonorowaliśmy pamięć wszystkich ofiar, którzy swe życie złożyli na ołtarzu ojczyzny w drodze do dochodzenia do niepodległości i w okresie obu wojen. I dopiero po tym usłyszeliśmy przepiękne słowa Prezesa TPR Jana Wnuka. Chyba nikt w naszym mieście nie potrafi tak jak on oddać ze swadą piękna, emocji i zaangażowania w słowa o ojczyźnie. Pan Jan to historyk, który Radzymin ukochał nade wszystko, mówiąc o patriotyzmie odradza się, nakręca i może mówić bez końca. Tak było i tym razem.
Jednak w dalszej części programu głos przejęła młodzież. Tym razem (co rok robi to inna radzymińska szkoła) przekrojowy program patriotyczny o Polsce, przygotowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie pod kierunkiem pani Ewy Całki i Klary Pietruczuk. Młodzież dała z siebie wszystko. Piękne recytacje, urokliwy śpiew. Wszystkich słuchaczy olśniło wykonanie pieśni „Warszawo ma”. I chociaż to był tylko fragment piosenki, to podejrzewaliśmy, że jej wykonawczyni Magdalena Sasin w strunach głosowych ukryła słowika. Taki głos to skarb. A dla szkoły powód do dumy z takiej wokalistki.
W podziękowaniu za występ młodzieży na ręce dyrektor Urszuli Zimińskiej przekazano dyplom, a obie panie kierujące zespołem otrzymały piękne bukiety kwiatów.
Od zawsze zwyczajem TPR jest dziękowanie ludziom, którzy swą pracą i oddaniem wspierają jego działalność. W tym roku najwyższe wyróżnienie „Dyplom Uznania” otrzymał p. Zbigniew Pachulski – fotograf, który od wielu lat pomaga w przygotowywaniu wydawnictw, dokumentuje działalność TPR, pomaga w urządzaniu wystaw i robi to bezinteresownie, tak zresztą jak wszyscy członkowie TPR pracujący na rzecz środowiska.
Podziękowanie za współpracę otrzymała też p. Marzena Getka, która wspomaga nas swym talentem muzycznym i wokalnym. Od kilku lat p. Marzena towarzyszy nam śpiewem i akompaniamentem fortepianowym.
Drugie podziękowanie otrzymała p. Marzena Małek- dyrektor Sali Koncertowej, która życzliwie patronuje naszym działaniom; użyczając lokum na spotkania „Patriotycznej gali” i czuwa nad całokształtem przygotowań scenograficznych. Obu paniom i panu Michałowi jeszcze raz dziękujemy.
Tradycją galowych wieczorów stało się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. W tym roku przeszliśmy samych siebie. Śpiewali wszyscy- młodzi i starsi. Wszyscy znali słowa. To dzięki Witoldowi Knechtowi i Michałowi Kamińskiemu teksty pieśni goście odczytywali na ekranie.
Nowością był komentarz do poszczególnych utworów. Pani Hanna Grzegorek przybliżyła wszystkim ciekawostki związane z powstaniem różnych legionowych pieśni. Bo choć śpiewamy je od zawsze, to tak naprawdę wiele wiadomości większość osób usłyszała po raz pierwszy. Choćby to, że „Marsz I Brygady” wcześniej był melodią taneczną niż marszową, „Hej, hej ułani” to mazurek, a „Rozkwitały pąki białych róż” - to czardasz. Na zakończenie pięknie zabrzmiało chóralne „Więc pijmy zdrowie szwoleżerowie”.
A potem był toast – piękny, wzruszający wzniesiony przez Jana Wnuka „Za zdrowie ojczyzny miłej”. W półmroku sali było lirycznie i ślicznie. Zresztą cały wieczór był urokliwy, a jednocześnie niezmiernie uroczysty i w pełni zasłużył na miano „Gali Patriotycznej”.
Konferansjerem uroczystości TPR był Jerzy Berta.
Na tej sali spotkały się dwa pokolenia. Członkowie towarzystwa, goście i młodzież liceum ogólnokształcącego. Często młodym ludziom zarzuca się brak szacunku dla tradycji i brak zainteresowania przeszłością ojczyzny. Tym razem młodzież zaskoczyła zebranych. Nie spieszyli się do wyjścia. Towarzyszyli gospodarzom i gościom. Długo rozmawiali, wspominali i wypytywali starych mieszkańców Radzymina o przeszłość naszego miasta i sami intonowali legionowe pieśni. Dziękujemy im za to. Czujemy, że jest zapotrzebowanie na takie spotkania, na istnienie takich organizacji jak Towarzystwo Przyjaciół Radzymina. Oby przy współpracy z władzami miasta i samorządowcami mogło ono zaistnieć na stałe. Może spełni się pragnienie - marzenie członków TPR-u i w radzymińskich szkołach powstaną koła, kluby, ogniska itp. Zrzeszenia „Młodych Sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Radzymina”. Jest tu ogromne pole do działania dla nauczycieli-historyków. Może taki prezent – niespodziankę przygotuje któraś placówka oświatowa na kolejne obchody Święta Niepodległości czyli za rok. Czekamy.
Resztę wieczoru spędziliśmy w foyer sali koncertowej przy kawie i herbacie dzieląc się wrażeniami i wspomnieniami z naszej 23-letniej działalności.

Uroczystość została zorganizowana przy wsparciu finansowym Gminy Radzymin.
Flaga miasta i sztandar Towarzystwa Przyjaciół Radzymina na katyńskiej ziemi.
25.09.2011
,,..I była chwila ciszy, na tej ziemi, która też do polski należy.. cisza przedawnionego nieszczęścia , która zagłusza krzyk i wołania niepocieszonych..''
  Tradycją stało się, że w drugiej połowie sierpnia członkowie Towarzystwa Przyjaciół Radzymina i ich sympatycy, wyruszają na wycieczkowe szlaki na Wschód - w poszukiwaniu śladów polskości i jednocześnie pragnąc poznać kulturę i obyczaje sąsiadujących z nami narodów.
 RAZEM: 28    STRONA« | 1 | 2 | 3 | 4 | »