Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
ROK ZAŁOŻENIA 1988
Radzymin
Historia - wzloty i upadki
TPR  Konstytucji 3 Maja 15,  05-250 Radzymin, 
e-mail: tpr@rpinfo.pl  tel: 22 786 53 27 
 
:)
WYDARZENIA TOWARZYSTWO - Wycieczki (archiwum)    « wszystkie
      « powrót
BIAŁORUŚ 2015
18.11.2015
31.07-06.08.2015

1 dzień RADZYMIN - GRODNO
06:15 spotkanie uczestników przed Kolegiatą w Radzyminie. 06:30 – wyjazd w trasę. Przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Białostocka. Przyjazd do Grodna. GRODNO – spotkanie z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym i zwiedzanie: m.in. Stary i Nowy Zamek, kościół farny pw. Św. Franciszka Ksawerego, dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz katolicki, Krzyż Katyński, objazd miasta. Obiadokolacja na mieście. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
2 dzień GRODNO – BRZOZÓWKA
Po śniadaniu wyjazd w trasę i zwiedzanie: BOHATYROWICZE – grób Jana i Cecylii, mogiła powstańców 1863 r. BOGDANY – miejsce śmierci „Ponurego”. WASILISZKI – kościół, w którym był ochrzczony Czesław Wydrzycki (Niemen). Dom-muzeum Niemena. WAWIERKA – cmentarz katolicki, na którym był pochowany Jan Piwnik i groby jego kolegów. Przyjazd do Brzozówki. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
3 dzień BRZOZÓWKA – BARANOWICZE
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie: NOWOGRÓDEK - dworek – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny – gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską a w wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza. Odrobina czasu wolnego. JEZIORO ŚWITEŹ - jezioro opiewane przez Mickiewicza, ZAOSIE – zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów, muzeum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi. Przyjazd do Baranowicz. Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma. Obiadokolacja. Nocleg.
4 dzień BARANOWICZE – NIEŚWIEŻ – MIR – BARANOWICZE
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie: NIEŚWIEŻ - zespół pałacowo – parkowy, dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów; kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”; Brama Słucka, Ratusz. Wyjazd w trasę. MIR – zespół zamkowo – parkowy z zamkiem najlepiej zachowanym na Białorusi, od 2000r. wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; zabytkowa zabudowa rynku – kościół pw. Św. Mikołaja, cerkiew, jesziwa, synagoga, domy; Powrót do Baranowicz. Uroczysta kolacja przy muzyce.
5 dzień BARANOWICZE – SŁUCK – PIŃSK
Po śniadaniu wyjazd do Pińska oraz zwiedzanie: SŁUCK – przepiękne nowe muzeum Pasów Słuckich. LENIN – cmentarz z unikatowymi drewnianymi macewami. Przyjazd do Pińska. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Rejs statkiem po Pinie. Nocleg.
6 dzień PIŃSK i OKOLICE
Po śniadaniu zwiedzanie Pińska: zwiedzanie miasta (katedra p.w. Wniebowstąpienia NMP, kolegium jezuitów fundacji ks. St. Albrychta Radziwiłła z XVII w, w którym przebywał Andrzej Bobola - ob. m.in. Galeria Obrazów oraz Muzeum Polesia Białoruskiego; kościół katolicki p.w. Św. Karola Boromeusza). Wyjazd do Motola muzeum wsi poleskiej – skansen. Powrót do Pińska. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień PIŃSK - WARSZAWA
Po śniadaniu wyjazd w trasę i zwiedzanie: JANÓW POLESKI – miejsce męczeńskiej śmierci Andrzeja Boboli. HRUSZOWA – zachowany dąb Dewajtis. KOBRYŃ – dworek miejski zw. Domem Suworowa (w 1860 r. mieszkał w nim Romuald Traugutt); kościół katolicki pw. Wniebowstąpienia NMP z kwaterą żołnierzy polskich poległych w latach 1919-1920; cerkiew prawosławna pw. Św. Piotra i Pawła z pięknym nagrobkiem Aleksandra Mickiewicza (brata Adama) na przyległym starym cmentarzu katolickim; BRZEŚĆ – wycieczka objazdowa po mieście: gimnazjum, do którego uczęszczała Krystyna Krahelska; pomnik A. Mickiewicza; budynek, przy którym odbyła się wspólna parada niemiecko-radziecka 22 września 1939 roku. Odrobina czasu wolnego. Ostatnie zakupy. Wyjazd w stronę granicy, przejście graniczne Brześć - Terespol. Planowany przyjazd do Radzymina ok. godz.21.00. Tak był planowany ostatni dzień wycieczki. Niestety, przypadkowe zdarzenie drogowe naszego autokaru oraz niezrozumiała opieszałość służb granicznych, spowodowały, że do Radzymina dotarliśmy późną nocą.