Portal
 
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
ROK ZAŁOŻENIA 2009
   
 MIASTO i GMINA - Zdrowie
   « powrót
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel.: 022 786-54-86 
022 786-54-86

05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 19

Kierownik Jolanta Borowska
Zadania własne z zakresu pomocy społecznej:
1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych.
2. Przyznawanie pomocy rzeczowej.
3. Przyznanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.
4. Udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
5. Świadczenie usług, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.
6. Pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, w szczególności osób bezdomnych i innych, które nie mają żadnych źródeł utrzymania i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.
7. Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
8. Praca socjalna.
9. Sprawienie pogrzebu.
10. Zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników i warunków realizacji w/w zadań.

Zadania zlecone gminie obejmują:
1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, okresowych gwarantowanych i specjalnych.
3. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne od zasiłków stałych i gwarantowanych.
4. Przyznawanie i wypłacenie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
5. Przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego.
6. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
7. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy.
8. Zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.
9. Utworzenie i utrzymanie ośrodków pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadania. Zakres udzielanej pomocy: Zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, zasiłek okresowy, zasiłek okresowy gwarantowany, specjalny, zasiłek celowy, celowy zwrotny, celowy specjalny.
10. Pomoc rzeczowa: opał, obiady, kolonie dla dzieci z rodzin najbiedniejszych, Usługi opiekuńcze dla osób wymagających tej formy pomocy
KR- ARCHIWUM
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Marbud warsztat